Logo
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार
     Mon May 23 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

उद्घाटन समारोहkfFrf}+ /fli6«o dxflwj]zg pb3f6g ;df/f]x g]kfn sDo’lgi6 kf6L{ -g]skf_ sf cWoIf k’iksdn bfxfn …k|r08Ú zlgaf/ /fhwfgLdf cfof]lht g]kfn k’:ts tyf :6];g/L Joj;foL dxf;+3sf] kfFrf}+ /fli6«o dxflwj]zgsf] pb3f6g ;df/f]xdf ;xefuL x’Fb}. tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार राजधानीमा आयोजित नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुँदै। तस्बिर : प्रदीपरा जवन्त

 

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब मात्रै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत अन्तिम नतिजा आएका ७ सय २९ पालिकामध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारले

गण्डकी । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन– २०७९ अन्तर्गत जारी मतगणनामा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता

काठमाडौं । अन्तिम नतिजा आएका ७ सय ७ पालिकामध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १ सय