Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
     Sun May 29 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

हिउ जमेपछि आवतजावत गर्न समस्याhfh/sf]6 ;bd’sfd af/]sf]6 ufpFkflnsf hfg] 3f]8]6f] af6f]sf] aLrdf kg]{ s’z]ufpFkflnsf– ! b]lv af/]sf]6 ufpFkflnsfsf] l;dfgf /x]sf] xfFgL;Nnfsf] af6f]df lxphd]kl5 b}lgs 3f]8f, vRR8b]lv :yfgLonfO{ cfjthfjt ug{ ;d:o ePsf] 5 . t:jL/ x]dGt s];L,hfh/sf]6,/f;;
 

बारेकोट गाउँपालिका जाने घोडेटो बाटोको बीचमा पर्ने कुशेगाउँपालिका– १ देखि बारेकोट गाउँपालिकाको सिमाना रहेको हाँनीसल्लाको बाटोमा हिउजमेपछि दैनिक घोडा, खच्च्डदेखि स्थानीयलाई आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । तस्वीर हेमन्त केसी,जाजरकोट


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार तोकेको छ ।

काठमाडाैं । विश्वका २० देशमा मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन

नीतिहरूको मुलनीति हो राजनीति । राजनीतिभन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । भनिन्छ, राजनीति

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलहरुका बीच चुनावी