Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
     Fri May 20 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

सिंजाको सभ्यता र पहिचानl;+hf ;Eotf / klxrfg M zlStzfnL s0ff{nL v; /fHosf] /fhwfgL /x]sf] l;+hfsf] ;Eotf / klxrfg;Fu hf]l8Psf] dlxnfx?sf] kf]zfs . t:jL/M z’/axfb’/ l;+x, /f;;÷s0ff{nL k|b]z

शक्तिशाली कर्णाली खस राज्यको राजधानी रहेको सिंजाको सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको पोशाकमा महिलाहरु । तस्वीरः शुरबहादुर सिंह, कर्णाली प्रदेश


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । गत साता सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत ६ महानगरको मतगणना चलिरहेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीहरुको पोशाक परिवर्तन बारे सूचना जारी

काठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गोरखामा अत्यन्तै उत्साहपूर्णंरुपमा पालिकाहरु जितेको छ । माओवादीले ०७४