Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकबेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको छुसाङ खण्डमा सर्वेक्षणको काम गर्दै प्राविधिक । १८६ किमि दुरीकोे यस सडक कालोपत्रे र स्तरवृद्धिका लागि रु छ अर्ब लागतको आयोजना सुरु भएको छ । तस्बिर: सन्तोष गौतम

a]gL–hf]d;f]d–sf]/nf ;8s a]gL–hf]d;f]d–sf]/nf ;8s cfof]hgf cGtu{t d':tfªsf] 5';fª v08df ;j]{If0fsf] sfd ub}{ k|fljlws . !*^ lsld b'/Lsf]] o; ;8s sfnf]kq] / :t/j[l4sf nflu ? 5 ca{ nfutsf] cfof]hgf ;'? ePsf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, /f;;
a]gL–hf]d;f]d–sf]/nf ;8s
a]gL–hf]d;f]d–sf]/nf ;8s cfof]hgf cGtu{t d’:tfªsf] 5′;fª v08df ;j]{If0fsf] sfd ub}{ k|fljlws . !*^ lsld b’/Lsf]] o; ;8s sfnf]kq] / :t/j[l4sf nflu ? 5 ca{ nfutsf] cfof]hgf ;’? ePsf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, /f;;


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

धन्न पानी र अन्न बिना पानी बिना अन्न मानव जीवन रहन्न । यदि नहुँदो

१. पीडाको कथा मनको व्यथा बलिको प्रथा । २. हाम्रो अक्कल अज्ञानी पशु बध

जति जति रिस धा–यो त्यत्तिकै पोल्छ छाती । खुस मनसित रम्ने चाहना लुट्छ साथी

तोलाकान्त बगाले, वालिङ । यहाँका गाउँले सामूहिकरुपमा भैँसीपालन व्यवसायतर्फ जुटेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा