Logo
१५ चैत्र २०७९, बुधबार
     Wed Mar 29 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

गलेश्वरको जलबराह कुण्डun]Zj/sf] hna/fx s’08 DofUbLsf] k|l;4 wfld{s:yn un]Zj/wfddf /x]sf] hna/fx s’08 . ljzfn r66fgdf d”n km’6]/ ag]sf] of] s’08 v8]/L / eLif0f jiff{sf] ;dodf klg kfgLsf] ;tx 36j8 gx’g’ k|d’v cfsif{0f xf] . tl:a/ M w’|a;fu/ zdf{,a]gL -DofUbL_,/f;;
un]Zj/sf] hna/fx s'08 DofUbLsf] k|l;4 wfld{s:yn un]Zj/wfddf /x]sf] hna/fx s'08 . ljzfn r66fgdf d"n km'6]/ ag]sf] of] s'08 v8]/L / eLif0f jiff{sf] ;dodf klg kfgLsf] ;tx 36j8 gx'g' k|d'v cfsif{0f xf] . tl:a/ M w'|a;fu/ zdf{,a]gL -DofUbL_,/f;;
म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरधाममा रहेको जलबराह कुण्ड । विशाल चट्टानमा मूल फुटेर बनेको सो कुण्ड खडेरी र भीषण वर्षाको समयमा पनि पानीको सतह घटवड नहुनु नै प्रमुख आकर्षण हो । तस्बिर: धु्रबसागर शर्मा,बेनी (म्याग्दी)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौँ । नेपालको पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको स्याओ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको

जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले बक्यौता रकम दाखिलाका लागि अटेर गर्ने करदाताको नाम