Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

कलाकार नृत्य प्रस्तुत गर्दैsnfsf/ g[To k|:t’t ub}{ ef/tLo /fhb”tfjf;n] sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] lakL sf]O/fnf g]kfn–ef/t kmfpG8];g :yfkgfsf] /hthoGtL sfo{qmdsf cj;/df snfsf/ g[To k|:t’t ub}{ . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;

भारतीय राजदूतावासले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसन स्थापनाको रजतजयन्ती कार्यक्रमका अवसरमा कलाकार नृत्य प्रस्तुत गर्दै । तस्बिर प्रदीपराज वन्त

snfsf/ g[To k|:t't ub}{ ef/tLo /fhb"tfjf;n] sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] lakL sf]O/fnf g]kfn–ef/t kmfpG8];g :yfkgfsf] /hthoGtL sfo{qmdsf cj;/df snfsf/ g[To k|:t't ub}{ . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । हाल नेपालको मध्य भाग आसपास अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको

धन्न पानी र अन्न बिना पानी बिना अन्न मानव जीवन रहन्न । यदि नहुँदो

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा