Logo
१० कार्तिक २०७८, बुधबार
     Wed Oct 27 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

खुसीयाली मनाउँदै मेलम्ची खानेपानीका कर्मचारीराष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत आज जोडिएको सुन्दरीजलतर्फको सुरुङ मार्ग (टनेल) र सिन्धुपाल्चोकतर्फको सुरुङ मार्गको भाग खुसीयाली मनाउँदै मेलम्ची खानेपानीमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरु । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ

/fli6«o uf}/jsf] d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgfcGtu{t cfh hf]l8Psf] ;'Gb/Lhntkm{sf] ;'?ª dfu{ -6g]n_ / l;Gw'kfNrf]stkm{sf] ;'?ª dfu{sf] efu v';LofnL dgfOb} d]nDrL vfg]kfgLdf sfo{/t sd{rf/L tyf sfdbf/x? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । एकसातादेखि निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्य आज एकैदिन ६०० रुपैयाँले घटेक छ ।

कास्की । नेकपा (एमाले)ले कास्कीका तीन पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । मङ्गलबारदेखि

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण लगानी कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषक तथा विभिन्न

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन खुलाएको