Logo
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
     Tue Nov 30 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

रामपुरमा मकैको घोगा/fdk'/df Dfs}sf] 3f]uf lrtjgsf] /fdk'/l:yt ds}afnL cg';Gwfg sfo{qmdsf] kl/;/df lgdf{0f ul/Psf] ds}sf] 3f]ufsf] k|ltdf . oxfF ds}sf] cg';Gwfg tyf gofF hftsf] ds} pTkfbg ul/G5 .  t:jL/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;
चितवनको रामपुरस्थित मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको परिसरमा निर्माण गरिएको मकैको घोगाको प्रतिमा । यहाँ मकैको अनुसन्धान तथा नयाँ जातको मकै उत्पादन गरिन्छ । तस्वीर: नारायण ढुंगाना, रत्ननगर(चितवन)

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले सैन्य पदका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको

काठमाडौं । नेपाली सेनाले अमल्दार कर्मचारी (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक परीक्षाको नतिजा

काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद सिर्जना हुँदै गर्दा तेस्रो पंक्तिमा

काठमाडौं । गत साता निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ यो साता भने ओरालो लागेको