Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

बचेको विरासतar]sf] lj/f;t M 9’ªu] 5fgf] ,/ftf]df6f] / sd]/f]n] lnk]/ lrl6Ss kf/]sf] DofUbLsf] d’bL ufpF . kl5Nnf] ;do o:tf 9’ªufn] 5fPsf 3/x? DofUbLsf sd x’Fb} uPsf 5g . Tfl:a/ M w’|a;fu/ zdf{÷/f;; -a]gL_ DofUbL

ar]sf] lj/f;t M 9'ªu] 5fgf] ,/ftf]df6f] / sd]/f]n] lnk]/ lrl6Ss kf/]sf] DofUbLsf] d'bL ufpF . kl5Nnf] ;do o:tf 9'ªufn] 5fPsf 3/x? DofUbLsf sd x'Fb} uPsf 5g . Tfl:a/ M w'|a;fu/  zdf{÷/f;; -a]gL_ DofUbL

ढुङ्गे छानो ,रातोमाटो र कमेरोले लिपेर चिटिक्क पारेको म्याग्दीको मुदी गाउँ । पछिल्लो समय यस्ता ढुङ्गाले छाएका घरहरु म्याग्दीका कम हुँदै गएका छन् । तस्बिर:  धु्रबसागर शर्मा÷ (बेनी) म्याग्दी


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । हाल नेपालको मध्य भाग आसपास अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको

धन्न पानी र अन्न बिना पानी बिना अन्न मानव जीवन रहन्न । यदि नहुँदो

१. पीडाको कथा मनको व्यथा बलिको प्रथा । २. हाम्रो अक्कल अज्ञानी पशु बध

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा