Logo
१६ चैत्र २०७९, बिहीबार
     Thu Mar 30 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

डोल्पाको निर्जन गाँउ8f]Nkfsf] lgh{g ufFp 8f]Nkfsf] pQ/L e]udf kg]{ kmf]S;'G8f] tfnsf] 5]pdf /x]sf] kmf]S;'Gwf] uflj;df kg]{ l/Udf] ufpF . hf8f] df};ddf a:g g;lsg] ePkl5 oxfFsf afl;Gbf ^ dlxgfsf nflu 3/df tfNrf nufO{ ufFpg} z'Go kf/]/ rf}kfo;lxt a]F;L  emg]{ u5{g . tl:a/ M /fdrGb| Gof}kfg], /f;;
डोल्पाको उत्तरी भेगमा पर्ने फोक्सुन्डो तालको छेउमा रहेको फोक्सुन्धो गाविसमा पर्ने रिग्मो गाउँ । जाडो मौसममा बस्न नसकिने भएपछि यहाँका बासिन्दा ६ महिनाका लागि घरमा ताल्चा लगाई गाँउनै शुन्य पारेर चौपायसहित बेँसी झर्ने गर्छन् । तस्बिर: रामचन्द्र न्यौपाने


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालयको संख्यासँगै नाम पनि टुंग्याएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ ।

जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले बक्यौता रकम दाखिलाका लागि अटेर गर्ने करदाताको नाम